Läänemaa

Haapsalu Kultuurikeskus• lavatehnika rekonstrueerimine
• vanade valgussildade demontaaž
uued lava ja saali valgussillad
• valgussildade kaabeldustööd
akustikakardinad saali külgedel
friktsioonmootoriga kardinateed
• lava eesriie ja –riietus
• uksekardinad
• väikese saali käsiajamiga kardinatee
• monteeritav lava (22 platvormi)
• raamiga kinoekraan 9 x 4 m
Läänemaa Ühisgümnaasium• lavatehnika rekonstrueerimine
• käsiajamiga kardinatee
• vasturaskustega stangesüsteemide tehniline hooldus
• lava eesriie ja -riietus
• aknakardinad
• lava valgussüsteem ja kaabeldus
• monteeritav lava (6 platvormi)
Kullamaa Kultuurimaja• must horisont
Pürksi kultuurimaja• vasturaskustega stangesüsteemide tehniline hooldus
• mootorajamiga kinoekraan 5 x 4 m
• lava valgusaparatuur
Saueaugu Teatritalu• monteeritav lava (40 platvormi)